El projecte

Detectem... derivem o creem

.

A l’Associació Causa Nostrae Laetitiae detectem en l’entorn social que ens envolta noves formes de fragilitat i exclusió aportant solucions concretes i personalitzades a cada cas. Un cop hem fet la detecció del cas busquem ofertes ja creades dins del mon de l’associacionisme o en el mon professional per cobrir les mancances (derivem) i en cas que no existeixi creem solucions personalitzades.

Actualment estem creant una base de dades d’associacions i professionals per facilitar el procés de derivació i així poder cobrir les necessitats dels usuaris a mida que es vagin presentant. Si estàs interessat en col·laborar, pots contactar amb nosaltres a través del formulari.